Навчальні посібники

1. Фурман В. ВОснови геофізики (фізика Землі): навчальний посібник з практикуму для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / В.В. Фурман, Ю.М. Віхоть, О.М. Павлюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

2. Фурман В. В. Основи геофізики (фізика геологічних середовищ) : навчальний посібник для студентів ЛНУ імені Івана Франка / В. В. Фурман, Ю. М. Віхоть, О. М. Павлюк. – Львів :  ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 104 с.

Методичні вказівки

1.Фурман В. В. Метеорологія та кліматологія (фізика атмосфери)методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / В.В. Фурман, Ю.М. Віхоть, О.М. Павлюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 56 с.

2. Фурман В. В. Основи геофізики: методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040103 – геологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / В.В. Фурман, Ю.М. Віхоть, О.М. Павлюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 60 с.

Довідники

1. Фурман В. В. Основи геофізики (короткий довідник з практикуму) : для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / В. В. Фурман, Ю. М. Віхоть. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 68 с.